Har du några frågor?

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete.

Sjuksköterskan är i regel den första av personalen du kommer i kontakt med när du ringer mottagningen samt om du kommer hit för drop-in bedömning, vaccinering eller rådgivning.