1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete.

Våra sjuksköterskor jobbar framför allt med bedömningar, rådgivning och mottagningsbesök. Detta sker på mottagningen, via telefon och via 1177.

Besök för bedömningar och rådgivning bokas via telefon eller på mottagningen. För dessa besök gäller patientavgifter enligt Region Uppsalas taxa. Patientavgiften för besök till våra olika professioner är 200 kr, frikort gäller.