Har du några frågor?

Våra diabetessköterskor arbetar i team med en diabetesläkare.

Diabetessjuksköterska är specialistsjuksköterska som i grunden är sjuksköterska. Diabetessköterskan arbetar med avancerade bedömningar, vårdplanering, stöd till egenvård och uppföljning av patienter samt förskrivning av förbrukningsartiklar inom diabetesvård. I arbetet ingår även att leda och samordna vården samt hälsofrämjande insatser för patienter med diabetes.