Nybliven förälder eller nyinflyttad

Välkomna till BVC Lille Skutt. Vi som arbetar här är distriktssköterskorna Matilda, Karin och Myléne samt distriktsläkare Ann.

Att få barn innebär en stor förändring i livet. Vi följer ditt barns utveckling, ger dig råd och stöd i ditt föräldraskap. Du kan fråga oss om allt som rör barnet, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem. Om ni önskar lista ert/era barn hos oss kan ni antingen ringa tel: 0171-305 06 knappval 3 eller logga in via 1177 och göra ert val. Att lista sig via 1177 kan vara krångligt. Lyckas du inte, så ring istället!

Hälsobesök och föräldrastöd

BVC Lille Skutt ser fram emot att få förtroendet att följa er familj de första sex åren under barnets liv. Det är ni som tar ratten och vi som lyssnar och guidar er genom livets berg- och dalbanefärd.

Alla barn 0-6 år erbjuds barnhälsovård enligt ett nationellt program. Barnhälsovården är kostnadsfri. Vid varje besök sker hälsosamtal och utvecklingsbedömning. Vid besöken följs barnets tillväxt och du har tillfälle att ta upp egna frågor och funderingar om exempelvis amning, kost och sömn m.m. Utöver dessa kontakter kan du boka tid hos din BHV-sjuksköterska så ofta du behöver. Vid vissa besök erbjuds vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Föräldragrupper

Alla föräldrar med nyfödda barn erbjuds att delta i våra föräldragrupper. Där kan du träffa andra föräldrar, knyta nya kontakter och dela erfarenheter. I våra föräldragrupper erbjuds fem tillfällen med babymassage samt en avslutande träff där vi lär oss hjärt- och lungräddning för barn. Vi samtalar också kring andra ämnen som exempelvis mat och sömn.

Om ditt barn blir sjukt

På BVC träffar vi endast friska barn, detta för att sjuka barn inte ska vistas i BVC:s väntrum då det kan smitta andra barn och då framförallt de nyfödda. Om ditt barn är sjukt ger vi däremot gärna råd via telefon angående barnets sjukdom och hänvisar er vidare om behov finns.   

Var finns BVC Lille Skutt ?

Vi finns på Linbanegatan 8, nedre botten med ingång på gaveln. Vi har egen ingång samt eget väntrum. Hos oss finns också "lugna rummet" med tillgång till micro där du i avskildhet kan amma och ge ditt barn mat.

Kontakta oss

Vi har öppet alla vardagar Måndag till Fredag

Telefon: 0171-30506 knappval 3

Vi har inga speciella telefontider utan ringer upp så fort vi kan.

Besök gärna vårt instagramkonto: bvclilleskutt

 

Användbara länkar

Ni kan kontakta oss via 1177 mina vårdkontakter: https://www.1177.se/Uppsala-lan/hitta-vard/kontaktkort/Barnavardscentral-Lille-Skutt/

Stöd och utbildning till föräldrar-Enköpings kommun: https://enkoping.se/omsorg-och-stod/barn-ungdom-vuxen-och-familj/stod-och-utbildning-till-foraldrar.html

Språkstimulering och språkpiller - Bibliotek Uppsala: https://bibliotekuppsala.se/web/arena/sprakpiller

Barn och ungdomar - livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/barn-2-17-ar?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Vertyg, Tips till föräldrar - Generation Pep: https://generationpep.se/sv/verktyg/pep-dag/?gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9a5Vni3tJdX8a-MHvtmNZPtl2y6HRF1icpMn7yB9fpmtK6lTpWZsCcxoCafMQAvD_BwE

Kvinnojouren Enköping - Unizonjourer: https://www.unizonjourer.se/kvinnojourenenkoping/

Uppsala mansjour: https://www.mansjouren.se/sv-SE