Har du några frågor?

Välkomna till BVC Lille skutt

Att få barn innebär en stor förändring i livet. Vi följer ditt barns utveckling och ger dig råd och stöd i ditt föräldraskap. Du kan fråga oss om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Vad gör BVC Lille skutt

På barnavårdscentralen följs barnets utveckling från födsel fram till skolstart enligt ett nationellt program. På BVC Lille skutt får ni:

  • Hälsoundersökningar (fysisk, psykisk och social utveckling)
  • Vaccinationer
  • Amnings- och kostråd
  • Råd om sömn
  • Stöd i föräldragrupp

Föräldragrupper

Vill du träffa andra föräldrar och knyta nya kontakter och dela erfarenheter. Då är du välkommen att delta i våra föräldragrupper. Våra föräldragrupper innehåller bland annat babymassage och hjärt- lungräddning för barn. Till våra föräldragrupper bjuds alla föräldrar med nyfödda barn in.

 

Var finns BVC Lille skutt

BVC Lille skutt finns på Linbanegatan 8, nedre botten med egen ingång samt eget väntrum

 

Kontakta oss

Telefon 0171-305 06, knappval 3

Vi har inga speciella telefontider utan ringer upp så fort vi kan.

Ni kan kontakta oss via 1177 mina vårdkontakter: https://www.1177.se/Uppsala-lan/hitta-vard/kontaktkort/Barnavardscentral-Lille-Skutt/