Har du några frågor?

Vår dietist arbetar 2 dagar i veckan med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem.

En dietist är en specialist på mat- och näringslära.
Folkhälsa och friskvård är ett annat viktigt arbetsområde för dietister. Ökade kunskaper om hur våra matvanor påverkar vår hälsa har lett till ett växande intresse och behov av rådgivning om kost och sjukdomar.