2020-12-01

Långtidsvikariat Distriktssköterska

Till våren går en av våra distriktssköterskor på föräldraledighet. Vi söker nu en ersättare under hennes ledighet. https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24383963

2020-12-01

Vi flyttar mottagningen våren 2021

Den 3 maj så ska vi vara på plats i de nya lokalerna vid Linbanegatan 8. Vi hoppas att flytten inte ska påverka vår verksamhet och räknar med att all personal ska vara på plats i de nya lokalerna tills öppningsdatumet både vårdcentralen med läkare, sköterskor, sekreterare, dietist, fysioterapeut, psykolog, kurator, laboratorium och BVC "Lille Skutt". 

2020-12-01

Nya parkeringsplatser för patientbesök

Nu har vi 6 stycken parkeringsplatser på Linbanegatan 8.  När man ska besöka Läkarhuset Enköping "dr Wahlunds Läkarmottagning" får man parkera på de 6 första platserna där det står skyltat Besökare Läkarhuset Enköping samt vår logga.

Vi har även 5 parkeringsplatser till mitt emot vid entren samt 1 handikapp parkering men vi väntar på att skyltar ska komma upp där. Läkarhuset Enköping betalar för dessa parkeringsplatser och ni behöver inte ha någon skylt i rutan. 

2020-10-22

Säsongsvaccinationen

Endast tidsbokning via 1177 webbbokning eller telefon 0171-30506 val 1

Vi startar säsongsvaccinationen med att vaccinera riskgrupperna först från den 4 november.

Vaccinationen sker i Dr Wahlunds barack på parkeringen vid Linbanegatan 12

Från 4 november, endast riskgrupper (se nedan kostnadsfritt)

Från 1 december, alla kan boka (pris från 250 kr)

Klädsel: tänk på att ha kläder som är smidiga att ta ut armen.

Grupper som rekommenderas vaccination
De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa (se faktaruta nedan), bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination.

Riskgrupper:

personer över 65 års ålder

gravida efter graviditetsvecka 16 (läs mer på sidan om influensavaccination av gravida)

vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

- kronisk hjärtsjukdom

- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

- kronisk lever- eller njursvikt

- diabetes mellitus

- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Den som inte hör till någon av grupperna ovan, men vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig efter 1 december 2020. Bokning via 1177 webb bokning.

2020-09-09

Utbildningsdag

Den 9 september är vi på Dr Wahlunds Läkarmottagning på utbildning och mottagningen är stängd. Vi hänvisar till 1177 för information och rådgivning. Är ni akut sjuka så kontakta akutmottagningen i Enköping.