2021-11-16

Testa vår nya Direktmottagning

Här kan du registrera dig för enklare akuta åkommor som varat i max 14 dagar.
Registrera din tid med bank id eller via länk eller QR kod kvällen före från kl. 18.00. 

Du får då en ankomsttid till dagen efter och du träffar först en sjuksköterska som arbetar i team med läkare och fysioterapeut.

Se mer info under fliken Direktmottagning

 

2021-10-29

Vaccination mot säsongsinfluensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Du rekommenderas att vaccinera dig om du har ökad risk att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. Många vaccinerar sig för att slippa influensan och om du skulle få influensan så blir du inte lika sjuk. Du behöver vaccinera dig varje år.

Årets influensavaccination

Tisdag 9 november och Torsdag 11 november kl: 13.00-15.00 tidsbokad vaccination för dig över 65 år samt särskilt angivna riskgrupper. Vaccinationen är kostnadfri

Tisdag 16 november och Torsdag 18 November kl: 13.00-15.00 tidsbokad vaccination för dig över 65 år samt särskilt angivna riskgrupper. Vaccinationen är kostnadsfri

Tisdag 23 november och Torsdag 25 November kl: 13.00-15.00 tidsbokad vaccination för dig över 65 år samt särskilt angivna riskgrupper samt vård och omsorgspersonal. 

Tisdag 30 november och Torsdag 2 December kl: 13.00-15.00 tidsbokad vaccination för dig över 65 år samt särskilt angivna riskgrupper samt vård och omsorgspersonal

Eventuellt Tisdag 7 December och Torsdag 9 December kl: 13.00-15.00 för alla

Om det är 6 månader sedan du fick covid vaccination dos 2, kan du få dos 3 vid samma tillfälle.

Boka in din vaccinationstid hos sjuksköterska på telefon 0171-30506

Riskgrupper

  • Personer över 65 år
  • Gravida efter gravitetsvecka 16
  • Vuxna och barn från 6 mån med följande sjukdomar eller tillstånd: - Kronisk hjärtsjukdom - Kronisk lungsjukdom (KOL, svår Astma) - Kronisk lever eller njursvikt - Diabetes - Kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling - Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.                    

     
2021-10-11

Bokning av Hälsokontroll

När man gör en hälsokontroll fyller man i ett formulär med frågor om kostvanor, fysisk aktivitet och sin allmänna hälsa. Därefter sker provtagning och undersökning. Efter provtagning har man ett samtal med läkaren eller sjuksköterskan, då man även går igenom provsvaren.

Hälsokontroll normal inklusive prover, BT, syntest, BMI pris 2000 kr

Hälsokontroll stor inklusive prover, BT, syntest, BMI och EKG pris 2500 kr

 Kontakta våra sköterskor om du önskar boka en hälsokontroll på telefon 0171-30506

2021-08-24

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

2021-08-17

Äldremottagning

Under våren kommer vi starta upp äldremottagning.

Vi är med via Region Uppsala i ett pilotprojekt med fokus på speciella äldremottagningar för målgruppen 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov. Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas att öka i framtiden. Hälso- och sjukvården behöver därför ställas om för att bättre kunna svara upp mot dessa utmaningar och behov. Satsningen på särskilda mottagningar för äldre är ochså en del av reformen Effektiv och nära vård, som bland annat handlar om att arbeta mer förebyggande och samordnat, och om att stärka den nära vården så att inflödet av patienter till sjukhusen kan minska.

Detta är ett pilotprojekt under 2021-2022, men planen är sedan att arbetssättet ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i länet från och med 2023.

Vad som utgör en "äldre skör person" räknas fram utifrån ett poängsystem, där poäng ges för sådant som fem eller fler förskrivna läkemedel, två kroniska diagnoser eller fler, diagnos kopplad till psykisk ohälsa, dålig njurfunktion, antal besök på vårdcentralen med mera.

De vårdcentraler som nu blir del av pilotprojektet har alla visat intresse för att delta. I Uppsala kommun rör det sig om Almunge vårdcentral, Aros hälsocenter vårdcentral, Capio vårdcentral Liljeforstorg, Capio vårdcentral Sävja, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, Nyby vårdcentral, PTJ Ultuna vårdcentral samt Ture Ålanders läkarpraktik. I Enköpings Kommun är det vi Läkarhuset Enköping och Enköpings husläkarcentrum som är aktuella. I övriga kommuner kommer Österbybruks vårdcentral, Knivsta vårdcentral, Skutskärs vårdcentral, Tierps vårdcentral, Östervåla samt Familjeläkarna Bålsta inklusive Skokloster att ingå.

Vi tycker det är ett spännande projekt att vara med i och kommer med stort engagemang att arbeta med att utveckla vården för den här patientgruppen.