2021-05-10

Vi flyttar mottagningen vecka 19

Denna veckan har vi följande öppettider:

Måndag öppet 08,00-17,00

Tisdag öppet 08,00-17,00

Onsdag är mottagningen stängd, endast telefon rådgivning öppen

Torsdag stängt

Fredag är mottagningen stängd, endast telefon rådgivning öppen

 

Vi har öppet måndagen den 17 maj i nya lokalerna 08,00-17,00 på Linbanegatan 8, nedre botten med egen ingång. Vi byter namn från Doktor Wahlunds Läkarmottagning till Läkarhuset Enköping.

BVC "Lille Skutt flyttar till Linbanegatan 8 och har egen ingång på gaveln av huset.

Vi hälsar er mycket välkomna till våra fina nya lokaler.

Mottagningen i våra gamla lokaler kommer vara stängd den 12 maj och den 14 maj. 

2021-03-17

Äldremottagning

Under våren kommer vi starta upp äldremottagning.

Vi är med via Region Uppsala i ett pilotprojekt med fokus på speciella äldremottagningar för målgruppen 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov. Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas att öka i framtiden. Hälso- och sjukvården behöver därför ställas om för att bättre kunna svara upp mot dessa utmaningar och behov. Satsningen på särskilda mottagningar för äldre är ochså en del av reformen Effektiv och nära vård, som bland annat handlar om att arbeta mer förebyggande och samordnat, och om att stärka den nära vården så att inflödet av patienter till sjukhusen kan minska.

Detta är ett pilotprojekt under 2021-2022, men planen är sedan att arbetssättet ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i länet från och med 2023.

Vad som utgör en "äldre skör person" räknas fram utifrån ett poängsystem, där poäng ges för sådant som fem eller fler förskrivna läkemedel, två kroniska diagnoser eller fler, diagnos kopplad till psykisk ohälsa, dålig njurfunktion, antal besök på vårdcentralen med mera.

De vårdcentraler som nu blir del av pilotprojektet har alla visat intresse för att delta. I Uppsala kommun rör det sig om Almunge vårdcentral, Aros hälsocenter vårdcentral, Capio vårdcentral Liljeforstorg, Capio vårdcentral Sävja, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, Nyby vårdcentral, PTJ Ultuna vårdcentral samt Ture Ålanders läkarpraktik. I Enköpings Kommun är det vi Läkarhuset Enköping och Enköpings husläkarcentrum som är aktuella. I övriga kommuner kommer Österbybruks vårdcentral, Knivsta vårdcentral, Skutskärs vårdcentral, Tierps vårdcentral, Östervåla samt Familjeläkarna Bålsta inklusive Skokloster att ingå.

Vi tycker det är ett spännande projekt att vara med i och kommer med stort engagemang att arbeta med att utveckla vården för den här patientgruppen.

2021-03-16

Ny Fysioterapeut

Vi välkomnar Lina Johansson till vårt team. 

2021-03-16

Ring 11313 för information om covid-19 vaccination

Vid vaccination start som sker i januari 2021 i Region Uppsala, kommer särskildaboende att vaccineras först. Önskar ni mer information kontakta 1177 eller ring 11313.

Vi kommer att uppdatera informationen så fort vi får informationen från Region Uppsala.

 

2021-03-16

Ledig läkartjänst specialist i allmänmedicin

Vi söker en läkare till vår mottagning från april månad. Är du intresserad så skicka gärna din ansökan till camilla.nicander@privat.regionuppsala.se eller till chatrin.erixon@privat.regionuppsala.se

Vi tillämpar löpande rekrytering

som en del av Region Uppsala är vi en väletablerad och trivsam privat vårdcentral i Enköping. Vi har idag ca 6900 listade patienter samt BVC (Lille Skutt) för ca 920 barn. Vi har en läkargrupp med tre specialister i allmänmedicin och tre ST läkare. Under våren kommer en av våra specialister att flytta. Vår målsättning är att vårdcentralen ska vara fullt bemannad med egen, anställd personal. Vi är en läkarledd vårdcentral som kontinuerligt arbetar med utveckling, där dina idéer, engagemang och kompetens kommer tas till vara. Vardagen präglas av goda patientkontakter, lärande, utveckling och arbetsglädje. Dina arbetsuppgifter kan utvecklas efter dina önskemål och intressen utifrån våra patienters behov. Exempel på sidouppdrag som kan vara aktuella är handledning av ST-läkare och läkarstudenter, BVC, jour, ansvar för särskilt boende mm

Enköping är en bra plats att bo på och det finns goda möjligheter att kombinera arbetslivet med familj och fritid. Pendlingsmöjligheterna är bra från Uppsala, Västerås och Stockholm, Örebro och vi finns endast 5 minuter från stationen med gångavstånd.

Välkommen att höra av dig!

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24468292