2021-08-24

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

2021-08-17

Äldremottagning

Under våren kommer vi starta upp äldremottagning.

Vi är med via Region Uppsala i ett pilotprojekt med fokus på speciella äldremottagningar för målgruppen 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov. Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas att öka i framtiden. Hälso- och sjukvården behöver därför ställas om för att bättre kunna svara upp mot dessa utmaningar och behov. Satsningen på särskilda mottagningar för äldre är ochså en del av reformen Effektiv och nära vård, som bland annat handlar om att arbeta mer förebyggande och samordnat, och om att stärka den nära vården så att inflödet av patienter till sjukhusen kan minska.

Detta är ett pilotprojekt under 2021-2022, men planen är sedan att arbetssättet ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i länet från och med 2023.

Vad som utgör en "äldre skör person" räknas fram utifrån ett poängsystem, där poäng ges för sådant som fem eller fler förskrivna läkemedel, två kroniska diagnoser eller fler, diagnos kopplad till psykisk ohälsa, dålig njurfunktion, antal besök på vårdcentralen med mera.

De vårdcentraler som nu blir del av pilotprojektet har alla visat intresse för att delta. I Uppsala kommun rör det sig om Almunge vårdcentral, Aros hälsocenter vårdcentral, Capio vårdcentral Liljeforstorg, Capio vårdcentral Sävja, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, Nyby vårdcentral, PTJ Ultuna vårdcentral samt Ture Ålanders läkarpraktik. I Enköpings Kommun är det vi Läkarhuset Enköping och Enköpings husläkarcentrum som är aktuella. I övriga kommuner kommer Österbybruks vårdcentral, Knivsta vårdcentral, Skutskärs vårdcentral, Tierps vårdcentral, Östervåla samt Familjeläkarna Bålsta inklusive Skokloster att ingå.

Vi tycker det är ett spännande projekt att vara med i och kommer med stort engagemang att arbeta med att utveckla vården för den här patientgruppen.

2021-08-24

Ledig läkartjänst specialist i allmänmedicin

Till hösten söker vi en till läkare till vårdcentralen. Du kan läsa om tjänsten via arbetsförmedlingen eller kontakta oss direkt så kontaktar vi dig för en intervju.

Specialist i allmänmedicin

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24915378

Legitimerad Läkare

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24913533

Du kan kontakta oss via e-post eller telefon: camilla.nicander@privat.regionuppsala.se

eller chatrin.erixon@privat.regionuppsala.se


Telefon 0171-241 24, 070-740 38 79

Vi tillämpar löpande rekrytering.

Välkomna!

2021-06-07

Besök till mottagningssköterskan

Besök för bedömning och rådgivning bokas via telefon eller på mottagningen.

För dessa besök gäller patientavgifter enligt Region Uppsalas taxa.

Patientavgiften för besök till våra olika professioner är 200 kr, frikort gäller.

2021-06-11

Våra väntrum med namn som Älgen, Skogen och Solrosen