Har du några frågor?

Kurator erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier för människor i behov av råd, stöd och hjälp.

Till kuratorn kan du få remiss för samtal vid kris, relationsproblematik, lindrig ångest och depression, eller du kan söka själv. Behandlingen kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp, exempelvis sömngrupper-stressgrupper.

Vi prioriterar våra listade patienter.