Har du några frågor?

Barnhälsovården i Sverige är frivillig och kostnadsfri för föräldrarna. Man följer barnets utveckling från födsel till skolstart med schemalagda hälsokontroller och vaccinationsprogram enligt det nationella bas-programmet. Vår BVC är registrerad vid Barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala med ansvar i Enköpings kommuns område.

När Du kommer hem från BB får vi ett meddelande, och vår sköterska kontaktar Dig och erbjuder ett hembesök. Du får sedan välja om Du vill lista barnet här oavsett var Du bor, och oavsett var Du eller dina barn har sin vanliga husläkarlistning kan Du lista dina barn här för BVC-kontroller från födsel till 6 års ålder.

Hos oss arbetar sköterskan vägg i vägg med Doktor Wahlunds Läkarmottagning så att barnhälsovård och sjukvård finns under samma tak, fast i olika ingångar.

Föräldrar behöver en särskild trygghet för sina barn och för sig själva med allt vad föräldraskapet innebär. Här får Du stöd och hjälp under nyföddhetsperioden med god tid för samtal och undersökning från förlossningen och framtill barnet fyller 6 år. Vi genomför hälsokontroller, utvecklingsbedömning och vaccinationer enligt Socialstyrelsens fastställda basprogram. Vi berör frågor som gäller amning, kost, sömn, språkutveckling, motorisk utveckling, barnsäkerhet mm.

Förstagångsföräldrar är välkomna till våra föräldragrupper, där innehåll och tid bestäms utifrån egna önskemål och behov.
Barnavårdscentralen BVC ”Lille Skutt” finns på Linbanegatan 10, 1 trappa med hiss och har eget väntrum. Detta är porten bortom ”Doktor Wahlunds Läkarmottagning” som finns på Linbanegatan 8.

Telefon 0171-305 06, knappval 3. eller logga in på https://www.1177.se/Uppsala-lan/hitta-vard/kontaktkort/Barnavardscentral-Lille-Skutt/ och framför Dina önskemål där.